Home / Contacteer Onze Diensten

Corsica en Kreta

Contacteer Onze Diensten

Contacteer onze diensten via de onderstaande online contactformulieren.

BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is.

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de 'HUIDIGE STAAT' en op basis van 'BESCHIKBAARHEID', zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring.

Raadpleeg onze diensten voor de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden.

Sociale dienstcontacteer ons


Vakantiescontacteer ons

VAKANTIEBROCHURES CDSCA - OCASC

Toch liever een gedrukt exemplaar van een vakantiebrochure ?

Gelieve dit FORMULIER in te vullen

Huisvestingcontacteer ons


Kinderdagverblijvencontacteer onsSocio-Commerciële dienstcontacteer ons


Financiële dienstcontacteer ons


Geschillendienstcontacteer ons


De webmastercontacteer ons


Onze WEBSHOP CDSCAcontacteer ons


Dienst Infocomcontacteer ons


Klachtenmanager CDSCAcontacteer ons


Adreswijziging doorgevencontacteer ons


AANBIEDERS KORTINGENcontacteer ons

Infocom

Onze burelen