Hospitalisatieverzekering AG

voor gepensioneerden van CDSCA
Gepensioneerden van CDSCA
(AG Insurance - vanaf 01.01.18 bij DKV)

Hospitalisatieverzekering AG Insurance gepensioneerden CDSCA

Gepensioneerde personeelsleden van CDSCA die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering AG Insurance (ex-Fortis) van CDSCA, kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering. Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; CDSCA komt hierin niet meer tussen.

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich steeds richten tot :

CDSCA
DS-H - Hospitalisatieverzekering AG Insurance
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/264.60.16
Fax: 02/264.60.79
E-mail: sofie.vanbeveren@cdsca.be

Voor vragen m.b.t. de eventuele dekking van een bepaalde hospitalisatie of m.b.t. een bepaald hospitalisatiedossier, gelieve u rechtstreeks te wenden tot :

Service Center Medi-Assistance
Tel: 078/15.11.31
Website : www.mediassistance.be

AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel : 02/664.12.05
Fax : 02/664.75.20
E-mail : hospitalisatiefed@aginsurance.be
Website : www.agemployeebenefits.be

Hieronder vindt u een aantal documenten die u verder kunnen helpen

 

ASSURANCES