Hospitalisatieverzekering AG

voor gepensioneerden van CDSCA
Gepensioneerden van CDSCA (AG Insurance)

Hospitalisatieverzekering AG Insurance gepensioneerden CDSCA

Gepensioneerde personeelsleden van CDSCA die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering AG Insurance (ex-Fortis) van CDSCA, kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering. Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; CDSCA komt hierin niet meer tussen.

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich steeds richten tot :

CDSCA
DS-H - Hospitalisatieverzekering AG Insurance
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/264.60.16
Fax: 02/264.60.79
E-mail: sofie.vanbeveren@cdsca.be

Voor vragen m.b.t. de eventuele dekking van een bepaalde hospitalisatie of m.b.t. een bepaald hospitalisatiedossier, gelieve u rechtstreeks te wenden tot :

Service Center Medi-Assistance
Tel: 078/15.11.31
Website : www.mediassistance.be

AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel : 02/664.12.05
Fax : 02/664.75.20
E-mail : hospitalisatiefed@aginsurance.be
Website : www.agemployeebenefits.be

Hieronder vindt u een aantal documenten die u verder kunnen helpen

 

ASSURANCES