Hospitalisatieverzekering DKV

Hospitalisatieverzekering DKV voor de gepensioneerden VAN DEFENSIE
Hospitalisatieverzekering DKV voor de gepensioneerden van DEFENSIE

Hospitalisatieverzekering DKV gepensioneerden van Defensie: gewijzigde voorwaarden vanaf 01.01.2010 : Plan IS+ (Medi-Card®)

Gepensioneerde personeelsleden van Landsverdediging die reeds vóór hun pensionering waren aangesloten bij de collectieve hospitalisatieverzekering van Landsverdediging bij DKV (ex-ING), kunnen, indien zij dit wensen, aangesloten blijven bij deze verzekering. Vanaf de 1ste januari volgend op de pensionering of vanaf 1 januari van het jaar zelf, indien men op 1 januari gepensioneerd wordt :

  • is de jaarlijkse premie volledig ten laste van de verzekerden; Defensie komt hierin niet meer tussen;
  • wordt uw aansluiting beheerd door CDSCA.

Voor vragen m.b.t. uw aansluiting of m.b.t. uw factuur kunt u zich richten tot:

CDSCA
DS-H - Hospitalisatieverzekering DKV
Kwartier Koningin Astrid - Blok F0
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel: 02/264.60.68
Fax: 02/264.60.69
E-mail: hosp@cdsca.be

Voor vragen m.b.t. de eventuele dekking van een bepaalde hospitalisatie of m.b.t. een bepaald hospitalisatiedossier, gelieve u rechtstreeks te wenden tot :

DKV Belgium N.V.
Bisschoffsheimlaan 1-8
1000 Brussel
Tel : 02/278.23.98 en 02/287.64.11
Fax : 02/278.23.97
E-mail : claims.grpi@dkv.be
Website : http://www.dkv.be

Hieronder vindt u een aantal documenten die u verder kunnen helpen

Communicatie van AssurPharma
Infofolder van de nieuwe kostenafrekening
Voorbeeld van de afrekening van de medische kosten
DKV Services
ASSURANCES