Beheerscomité

Het beheer van de instelling is toevertrouwd aan een Beheerscomité bestaande uit veertien leden, paritair samengesteld uit burgerlijke en militaire vertegenwoordigers van de Autoriteiten van het Departement, alsook uit vertegenwoordigers van de erkende syndicale organisaties.comit21.jpg

De Minister van Landsverdediging en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort zijn elk binnen deze instelling vertegenwoordigd door een Regeringscommissaris, benoemd door de Koning. Zij genieten van een vetorecht.

 
Infocom