Dienst Welfare CDSCA

Dienst WELFARE

Volgend op de beslissing van het Beheerscomité betreffende de opdrachten en de taken van de CDSCA, zoals goedgekeurd door de Ministerraad, zullen de activiteiten van de dienst WELFARE vanaf 1 januari 2017 via de CDSCA worden stopgezet.

CDSCA DS-F

Kwartier Koningin Astrid
blok F/0
Bruynstraat 1
1120 Brussel

02/2646098
9-2820-6098
Fax : 02/264.60.99 ou 9-2820-6099

CDSCA DS-F

Kwartier Koningin Astrid
N01
RSSC NOH

02/2646098
9-2820-6098
Fax : 02/264.60.99 ou 9-2820-6099

De Dienst Welfare van de CDSCA wenst de Eenheden en de verantwoordelijke autoriteiten te bedanken voor hun uitstekende medewerking aan het beheer van het uitgeleende Welfare materieel, zowel in België (sociale en recreatieve activiteiten) als op het terrein van de operatie. De vele uitingen van tevredenheid die we ontvingen sinds de oprichting van de Afdeling in 2003 hebben het nut aangetoond om rekening te houden met de familiale en sociale omgeving van de militairen die we graag van dienst geweest zijn. “Het beste voor iedereen”. Farewell !

ASSOCIATIONS