Kinderdagverblijven

De kinderdagverblijven van de CDSCA : omdat mama en papa onbezorgd zouden kunnen gaan werken! In december 2000 werd het eerste kinderdagverblijf van landsverdediging geopend in het militaire hospitaal van Neder-Over-Heembeek. Heden zijn er 8 kinderdagverblijven geopend in het land.

Binnen het kader van de regelgeving, opgelegd enerzijds door de Gewesten en Gemeenschappen, en anderzijds door gespecialiseerde instellingen (Kind & Gezin in Vlaanderen en het ONE in Wallonië en Brussel), is het de visie van de dienst Kinderdagverblijven om op een maximale wijze een constante en kwaliteitsvolle omkadering te bieden aan de kinderen die hem door de ouders werden toevertrouwd.big05.jpg

Om van de voordelen van de kinderdagverblijven te genieten moet minstens één van de ouders deel uitmaken van Defensie (burger of militair) of van de instellingen onder de voogdij van de Minister van Defensie.
Voor inlichtingen over uw kind kunt u rechtstreeks de kinderdagverblijven contacteren.

Voor inlichtingen over het reglement of de facturatie, of een klacht of een opmerking, kunt u zich wenden tot de directie van de kinderdagverblijven op onderstaand adres :

CDSCA - DS-C Directie

Frédéric BRICHARD
Bruynstraat 1 Blok F0
1120 Brussel
Tel : 02/44 325 71
Fax : 02/264.60.92
frederic.brichard@cdsca.be

download onze folder (pdf)

Onze kinderdagverblijven