Transformatie van Defensie

Voor wie?

Personeelsleden van Defensie die een mutatieverplichting kunnen bewijzen op meer dan 50 km van zijn huidige post (voor te leggen: attest van de KorpsComd) binnen de lijst van het plan-De Crem (specifieke gevallen bespreekbaar, maar door de inrichtende macht).
De aanvraag is geldig gedurende 3 jaar te tellen vanaf de mutatie, voor de kinderen verwekt of geboren vóór de mutatie.

Welke voordelen?
  • Toekenning van een absolute voorrang voor de inschrijving in een kinderdagverblijf van de CDSCA voor zover er vrije plaatsen zijn.
  • Verhoging van het aantal verlofdagen voor de kinderen (aanwezigheid niet gefactureerd):
    Mogelijkheid om over een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen te beschikken (15 dagen, in verhouding tot het aanwezigheidskontrakt) bij verhuis (te nemen in de maand van de verhuis).
  • Verlenging in een kinderdagverblijf van de CDSCA na de derde verjaardag - voor zover nodig, en op aanvraag van de ouders - ten hoogste tot het einde van de eerstvolgende schoolvakantieperiode na de derde verjaardag.

Contactgegevens: alle telefoonnummers, faxnummers en adressen zie website

Nurseries