Financiële ondersteuning

Financiële tussenkomsten

Als rechthebbende van de CDSCA kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Sociale Dienst voor het bekomen van een financiële tussenkomst

Afhankelijk van je situatie zal dit gaan om:

Budgetbegeleiding

Soms zijn financiële moeilijkheden van die aard dat een meer gestructureerde aanpak noodzakelijk is.

Samen met de maatschappelijk assistent kan je dan kiezen voor het opstarten van een budgetbegeleiding.

Hierbij worden volgende principes gehanteerd:

 • Je maakt een inventaris op van al je inkomsten en uitgaven, inclusief schulden
 • Op basis hiervan worden afbetalingsplannen opgesteld, op korte en lange termijn
 • Indien nodig wordt er contact opgenomen met schuldeisers
 • Alles gebeurt op vrijwillige basis, je blijft zelf verantwoordelijk voor het beheer van je budget
 • Er is regelmatig contact met de maatschappelijk assistent, die de situatie opvolgt
 • Er worden tips gegeven rond besparen en het verbeteren van je uitgavenpatroon
Schuldbemiddeling

Indien budgetbegeleiding niet volstaat om aan alle financiële moeilijkheden het hoofd te bieden, kan een schuldbemiddeling worden overwogen.

In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de CDSCA - Sociale Dienst hiervoor officieel erkend.

In Vlaanderen zal men je hiervoor doorverwijzen naar een OCMW of erkend CAW.

Een schuldbemiddeling bij de Sociale Dienst verloopt in verschillende stappen:

 • Je ondertekent een ‘schuldbemiddelingsovereenkomst’
 • Je maakt een inventaris op van al je inkomsten en uitgaven, inclusief schulden
 • Op basis hiervan worden afbetalingsplannen opgesteld, op korte en lange termijn
 • De maatschappelijk assistent probeert overeenkomsten te sluiten met de schuldeisers
 • Je voert de overeenkomst uit en wordt hierbij ondersteund door de maatschappelijk assistent

 
Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht in onze Regionale Diensten of onze permanenties in talrijke eenheden . Indien nodig kan er ook een huisbezoek gebeuren.

Social service