Gift en sociale lening

Wat?
  • Een financiële tussenkomst die niet moet worden terugbetaald (=gift) of
  • Een renteloze lening, terugbetaald via een overeenkomst (=sociale lening)
Voorwaarden?
  • Je verkeert in financiële nood tengevolge van een tijdelijke, onvoorziene en/of uitzonderlijke situatie (bijvoorbeeld bij overlijden, ongeval, echtscheiding, pensioen,…)
  • Je beschikt over onvoldoende eigen middelen om tot een oplossing te komen
  • Je wilt samen met de maatschappelijk assistent werken aan duurzame oplossing
Principes?
  • Je aanvraag wordt samen met de maatschappelijk assistent bekeken en voorgelegd aan onze Commissie Sociale Dienstverlening
  • Na de beslissing word je op de hoogte gebracht per brief en/of door de maatschappelijk assistent die je dossier behartigt
  • In dringende gevallen kan je een onmiddellijke (beperkte) hulp bekomen in onze Regionale Diensten

 
Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht in onze Regionale Diensten of onze permanenties in talrijke eenheden.
Indien nodig kan er ook een huisbezoek gebeuren.

Social service