Specifieke acties in het kader van buitenlandse zendingen

Als psychosociaal team biedt de Sociale Dienst, samen met de Raadgever Mentale Operationaliteit (RMO) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) psychosociale steun aan het personeel van Defensie en hun leefkern.

Zo is het team aanwezig op de familiedagen, gespreksavonden en voorbereidende briefings die worden georganiseerd in het kader van de buitenlandse zendingen.

Uiteraard kan je ook individueel steeds bij ons terecht met andere zendingsgerelateerde vragen.

Voor meer informatie kan je terecht in onze Regionale Diensten en Antennes.

Social service