Wie zijn de begunstigden ?

Uw lidmaatschap: automatisch - gratis
 1. De leden van de Belgische krijgsmacht in werkelijke dienst;
 2. De leden van één der in België gestationeerde vreemde krijgsmachten en hun burgerlijk element;
 3. De Belgische burgerlijke personeelsleden die onder MLV ressorteren;
 4. De Belgische personeelsleden van :begunstigdensite.jpg
  • De CDSCA
  • Het Koninklijk Gesticht van Mesen
  • Het Nationaal gedenkteken van het Fort van Breendonk;
  • De Burgerlijke sociale dienst van MLV;
  • Het NGI (Nationaal Geografisch Instituut); 
 5. De gewezen leden van de Belgische krijgsmacht die het voordeel van een anciënniteitspensioen of van een invaliditeits- of vergoedingspensioen ten laste van het Rijk genieten;
 6. De gewezen burgerlijke personeelsleden;
 7. De leden van het gezin van de hierbovengenoemde gerechtigden voor zover ze bij de gerechtigden inwonen;
 8. De weduwen, weduwnaars en wezen;
 9. Onder beding van wederkerigheid, de rechthebbenden van gelijkaardige organisaties ten behoeve van geallieerde strijdkrachten (tenzij zij over een eigen sociale dienst voor individuele problemen beschikken).

Tot op heden zijn de leden van de geïntegreerde politie en de leden van hun gezin nog altijd begunstigden voor de sector vakanties.

Voor meer gedetailleerde voorwaarden zie KB 10 jan 78.
Dit Koninklijk Besluit wordt momenteel herzien. (o.m. uitbreiding van de opdrachten, begunstigden,...)

Voor bepaalde diensten gelden prioriteitsregels. Raadpleeg de desbetreffende brochures

 
Infocom