Wie zijn de begunstigden ?

Uw lidmaatschap: automatisch - gratis
 1. De leden van de Belgische krijgsmacht in werkelijke dienst;
 2. De Belgische burgerlijke personeelsleden van Defensie;
 3. De Belgische personeelsleden van de instellingen die onder de MLV vallen :begunstigdensite.jpg
  • De CDSCA
  • Het Koninklijk Gesticht van Mesen;
  • Het NGI (Nationaal Geografisch Instituut); 
 4. De gewezen leden van de Belgische krijgsmacht die het voordeel van een anciënniteitspensioen of van een invaliditeits- of vergoedingspensioen ten laste van het Rijk genieten;
 5. De gewezen burgerlijke personeelsleden;
 6. De leden van het gezin van de hierbovengenoemde gerechtigden voor zover ze bij de gerechtigden inwonen;
 7. De weduwen, weduwnaars en wezen;
 8. Onder beding van wederkerigheid, de rechthebbenden van gelijkaardige organisaties ten behoeve van geallieerde strijdkrachten (tenzij zij over een eigen sociale dienst voor individuele problemen beschikken).

Tot op heden zijn de leden van de geïntegreerde politie en de leden van hun gezin nog altijd begunstigden voor de sector vakanties.

Voor meer gedetailleerde voorwaarden zie KB 31 oktober 2019.
 

Voor bepaalde diensten gelden prioriteitsregels. Raadpleeg de desbetreffende brochures

 
Infocom